Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmienione Wytyczne w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Od 4 marca br. mają zastosowanie „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, podpisane przez ministra rozwoju w dniu 3 marca 2016 r.

Zmiany w Wytycznych dotyczą zasad wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Zostały one wprowadzane ze względu na konieczność zwiększenia konkurencyjności w dostępie do środków EFS.

Zestawienie uwag do projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020  (XLS 236 KB)