Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

W związku z koniecznością uszczegółowienia i doprecyzowania, zgodnie z obowiązującym zakresem Generatora Wniosków Aplikacyjnych, wybranych zapisów Załącznika nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego 2014–2020 (etap preselekcji) i Załącznika nr 4 Instrukcja wypełniania formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014–2020 do Regulaminu konkursu, Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 1144/92/15 z 17 listopada 2015 r. wprowadził stosowne zmiany do treści Regulaminu.

Zmiana załączników do Regulaminu konkursu nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Rejestr zmian - z 17 listopada 2015 r.  (DOCX 149 KB)

Ogłoszenie o konkursie zawierające Regulamin z aktualnymi załącznikami