Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programmu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego (RPO WM) informuje, że 17 grudnia 2015 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w następującym zakresie:

  • §16 ust.1 otrzymał brzmienie: "Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 2 listopada 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do 30 grudnia 2015 r. do godziny 15.00 (dzień zamknięcia naboru)",
  • §18 ust. 3 – wykreślono,
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Kryteria oceny otrzymał brzmienie Załącznika nr 1 do Uchwały ZWM Nr 1756/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiana jest dokonana w oparciu o §17 ust 2 i §43 ust. 1 – 2 Regulaminu konkursu w związku z dokonanym 1 grudnia 2015 r. wydłużeniem terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 oraz zmianą Kryteriów wyboru projektów dokonaną przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020 (Uchwała Nr 59/15 KM RPO WM z dnia 10 grudnia 2015 r.).

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców i tym samym zmieniony Załącznik nr 4 Kryteria oceny będzie stosowany w odniesieniu do wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs.