Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana Programu Polska Wschodnia 2014-2020 w zakresie wykazu dużych projektów

Dokonano zmiany w Programie Polska Wschodnia (POPW) 2014-2020. Od 16 stycznia 2018 r. stosowana jest zmieniona wersja Programu.

W POPW, w rozdziale 12.1. Wykaz dużych projektów dodano dwie inwestycje w osi III Ponadregionalna infrastruktura kolejowa, tj.:

  • Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz.
  • Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn.

Przyczyną wprowadzenia zmiany jest zwiększenie dotychczasowej wartości wyżej wwymienionych projektów w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na roboty budowlane i tym samym zaklasyfikowanie ich do tzw. „dużych projektów”.

Zgodnie z art. 96 ust. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zmiany w zakresie wykazu dużych projektów nie należą do elementów podlegających decyzji Komisji Europejskiej. O przyjęciu tego typu zmiany państwo członkowskie jedynie informuje Komisję Europejską.

Program jest dostępny w zakładce: Prawo i dokumenty.