Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Dokument w wersji pierwotnej został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 27 kwietnia 2015 r. W trakcie VI posiedzenia 24 listopada 2015 r., Komitet dokonał przeglądu Planu Ewaluacji PO WER i zatwierdził jego zaktualizowaną wersję.

Wprowadzone zmiany dotyczyły uzupełnienia treści Planu o informacje na temat obowiązków sprawozdawczych jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w ramach PO WER, korekty listy działań dotyczących budowy potencjału ewaluacyjnego, a także dodania, usunięcia i modyfikacji opisów niektórych badań ewaluacyjnych, zawartych w Ramowym Planie Badań Ewaluacyjnych (RPBE), stanowiącym Załącznik 1. do Planu.

Z aktualnie obowiązującą wersją dokumentu mozna zapoznać sie na stronie internetowej: Plan Ewaluacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój