Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaktualizowane zestawy logotypów Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020

1 lutego 2017 r. zostało zmodyfikowane logo Województwa Śląskiego, które jest częścią ciągu zestawu logotypów programowych. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (RPO WSL 2014-2020).

Aktualizacja Strategii została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju 17 marca 2017 r. i Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 - 29 marca 2017 r., a przyjęta przez Zarząd Województwa - 4 kwietnia 2017 r.

Termin obowiązywania

Instytucje zaangażowane w realizację Programu oraz beneficjentów Programu obowiązuje stosowanie nowych zestawów logotypów od 4 kwietnia 2017 r. Logotypy są dostępne w serwisie internetowym programu Poznaj zasady promowania projektu. Oprócz belek logotypów dostępne są również zaktualizowane wzory tablic i plakatów. Wszystkie projekty ujęte są w Karcie wizualizacji RPO WSL 2014-2020. 

Okres przejściowy

W okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. beneficjenci będą mogli stosować zarówno dotychczas obowiązujące logotypy, jak i obecnie wprowadzone.

Natomiast od 1 lipca 2017 r. poprawne będzie jedynie stosowanie nowych zestawów logotypów.