Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15, dotyczącego Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Nabór wniosków kończy się 30 grudnia 2015 roku.

Zmiana jest dokonana w oparciu § 17 ust. 2 Regulaminu konkursu w odpowiedzi na liczne prośby Wnioskodawców. Wydłużenie terminu naboru wniosków nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zaktualizowane ogłoszenie o naborze