Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ułatwienia dla szkół korzystających z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zwiększenie limitów na zakup narzędzi do prowadzenia edukacji zdalnej i zmiana formy prowadzenia szkoleń ze stacjonarnej na zdalną to najważniejsze ułatwienia dla projektów w obszarze edukacji wprowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Możliwość prowadzenia sprawnego nauczania online to jeden z priorytetów i największych wyzwań, przed którym staje dziś system edukacji. Aby ułatwić szkołom możliwość efektywnego działania w nowej rzeczywistości, wprowadziliśmy ułatwienia dla placówek korzystających ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego" – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

 W związku z potrzebą złagodzenia negatywnych skutków epidemii COVID-19 w Polsce minister zdecydowała o czasowym zawieszeniu stosowania niektórych postanowień „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, które zostały wprowadzone 11 września 2019 roku.

Dzięki złagodzeniu dotychczasowych zasad środki z EFS będą mogły wesprzeć szkoły i placówki oświatowe w organizacji i prowadzeniu nauczania w formie zdalnej. Decyzja MFiPR będzie również ułatwieniem przy realizacji projektów edukacyjnych, ponieważ zostały zawieszone wymogi, których spełnienie ze względu na epidemię nie jest możliwe albo jest dużym obciążeniem.