Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szczęśliwa trzynastka. Będą nowe inwestycje w systemy ciepłownicze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozstrzygnął konkurs i tym samym wybrał do współfinansowania środkami UE projekty inwestycyjne z obszaru dystrybucji ciepła i chłodu.

NFOŚiGW zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie w ramach III naboru w działaniu 1.5 Programu Infrastruktura i Środowisko. Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazło się 13 projektów na łączną kwotę 85,4 mln zł unijnego dofinansowania. Dzięki tym inwestycjom systemy ciepłownicze na terenie miast średnich (w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze) będą rozbudowywane lub modernizowane.

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej I i II stopnia znajduje się na stronie NFOŚiGW.

Dotychczas w ramach działania 1.5 podpisane zostały umowy o dofinansowanie na kwotę 877,7 mln zł dofinansowania UE, z czego 695,7 mln zł przeznaczono na projekty wyłonione w trybie pozakonkursowym, zaś 182 mln zł na projekty wybrane w procedurze konkursowej. Aż 9 wyłonionych w ramach rozstrzygniętego konkursu projektów wpisuje się w realizację Pakietu dla miast średnich, ich łączna wartość dofinansowania to ponad 67 mln zł. Projekty z zakresu poprawy efektywności dystrybucji ciepła i chłodu przyczyniają się do walki ze smogiem.