Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozstrzygnięcie konkursu w poddziałaniu 5.1.1 Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o wyborze projektów w ramach naboru dla poddziałania 5.1.1 "Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne" Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (numer naboru RPDS.05.01.01-IZ.00-02-297/18). 

Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 130 000 000,00 zł, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 117 000 000,00 zł, w tym 110 500 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 6 500 000,00 zł z Budżetu Państwa (BP).

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru nr RPDS.05.01.01-IZ.00-02-297/18 - 31.07.2018 (PDF)