Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozstrzygnięcie konkursu dla działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego 1 marca 2016 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPPM.11.04.00-IZ-01-22-001/15 ogłoszonego dla działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej (uchwała nr 213/122/16). Spośród 24 projektów, które w trakcie oceny strategicznej I stopnia uzyskały minimum procentowe określone w Regulaminie konkursu, Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 16 projektów, które uzyskały największy procent punktów.

Jednocześnie, w celu wsparcia jak największej liczby projektów, Zarząd podjął decyzję o obniżeniu procentu dofinansowania wszystkim projektom wybranym do dofinansowania do wysokości 70,00% ich kosztów kwalifikowalnych. Łączną kwotę przyznanego dofinansowania uzupełnił poprzez zwiększenie alokacji przeznaczonej na konkurs - zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu.

Kwota alokacji przeznaczonej na wsparcie projektów (w "złotych") w ramach konkursu wynika z przeliczenia alokacji w "euro" po kursie zgodnym z algorytmem przeliczenia środków do Kontraktu Terytorialnego dla województwa pomorskiego określonym na marzec 2016 roku (tj. 4,2913 zł/euro). 

Projekty, które w trakcie oceny strategicznej I stopnia uzyskały minimum procentowe, ale nie otrzymały wsparcia w związku z wyczerpaniem alokacji, mogą zostać wybrane do dofinansowania w terminie późniejszym, pod warunkiem dostępności środków.

Lista wniosków po rozstrzygnieciu konkursu  (PDF 256 KB)