Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Główne zmiany w dokumencie wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian w Umowie Partnerstwa oraz doświadczeń IK UP w zakresie koordynowania realizacji projektów dotyczących włączenia społecznego.

Uwagi do zmian zaproponowanych w Wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na załączonym formularzu do 25 października 2017 r. na adres e-mail: anna.komorowska@mr.gov.pl.

Dla ułatwienia do niniejszej wiadomości dołączono wersję dokumentu pokazującą naniesione zmiany.

Załączniki: