Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska Cyfrowa może składać wnioski o płatność do Komisji Europejskiej

Minister Rozwoju udzielił desygnacji instytucjom w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC):

  • Instytucji Zarządzającej pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej,
  • Instytucji Pośredniczącej.

Oznacza to, że instytucje w systemie realizacji POPC spełniają kryteria desygnacji, a Instytucja Zarządzająca może rozpocząć składanie wniosków o płatność do Komisji Europejskiej. Kryteria desygnacji dotyczą: wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, zarządzania i kontroli oraz monitorowania.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, uzyskanie desygnacji jest niezbędne, aby móc wnioskować o zwrot dotychczas poniesionych wydatków.