Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poziom realizacji programów - stan na 13 grudnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 614,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 433 umowy o dofinansowanie na kwotę 402,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 285,4 mld zł, co stanowi 101,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 367,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 260,1 mld zł.

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (PDF 27 KB) (13 grudnia 2015 r.)