Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 8 stycznia 2017 r.

Szacowane zaangażowanie środków UE w uruchomionych naborach

Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014 do 8 stycznia 2017 r. uruchomiono 2 405 naborów wniosków na kwotę 185,1 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Od uruchomienia programów do 8 stycznia 2017 r. złożono 40 404 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 242,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 151,7 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 8 stycznia 2017 r. podpisano z beneficjentami 10 946 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 73,5 mld zł.