Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 7 stycznia 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 7 stycznia 2018 r. złożono 72 220 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 460,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 285,2 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 7 stycznia 2018 r. podpisano z beneficjentami 30 718 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 172,5 mld zł.