Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 24 grudnia 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 24 grudnia 2017 r. złożono 71 601 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 451,4 mld zł. Wartość dofinansowania w części UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 279,4 mld zł.

Umowy o dofinansowanie

Do 24 grudnia 2017 r. podpisano z beneficjentami 29 413 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 162,1 mld zł.