Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska coraz bardziej innowacyjna

Według najnowszego raportu European Innovation Scoreboard 2016 Polska odnotowała wzrost wskaźnika innowacyjności. W porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku, Polska przesunęła się o jedno miejsce wyżej na pozycję 23.

"Cieszy nas awans w rankingu Komisji Europejskiej. Liczymy, że dzięki realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskaźniki innowacyjności w naszym kraju będą znacząco rosły. Chcemy zmienić podejście do inwestycji w sektorze B+R. Planowane zmiany w prawie, ułatwią firmom zwiększanie nakładów na działalność innowacyjną. Kluczowa jest również koncentracja środków na tych dziedzinach, gdzie mamy już pewne przewagi konkurencyjne- podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Skok w rankingu dotyczył 14 z 25 wskaźników. Szczególnie zauważalny wzrost był w przypadku:

  • Udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R (BERD) w PKB (o 15 %),
  • Dochodów z licencji i patentów pochodzące z zagranicy (o 15%),
  • Wniosków o patenty PCT dotyczące wyzwań społecznych (o 11%),
  • Wspólnotowych wzorów przemysłowych (o 8,4%),
  • Wspólnotowych wzorów towarowych (o 8,2%),
  • Wniosków o patenty PCT (o 8 %).

Analiza statystyczna dokonana na podstawie EIS 2016 wskazuje, że wskaźniki dla Polski rosną, z analiz w poszczególnych grupach wynika, że silną stroną Polski są „Zasoby ludzkie” oraz „Inwestycje przedsiębiorstw”.

Pełny raport dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.