Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe terminy złożenia wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w priorytecie inwestycyjnym 5.1, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

22 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził zaktualizowane terminy złożenia wniosków o dofinansowanie projektów drogowych zawartych w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ w ramach procedury pozakonkursowej” w priorytecie inwestycyjnym 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (RPO WD). 

Aktualizacja terminów wynika z konieczności uzyskania decyzji środowiskowych - w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Zmiana terminów złożenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych drogowych w priorytecie inwestycyjnym 5.1 Drogowa dostępność transportowa RPO WD 2014-2020   (PDF 279 KB)