Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mazowsze wystartowało po eurofundusze na e-zdrowie

Zakończył się jeden z pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu województwa mazowieckiego (RPO WM). W ramach konkursu z poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza - typ projektów e-zdrowie w systemie MEWA 2.0  zostało złożonych 105 wniosków  na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 283,8 mln zł.

Przypominamy, że do wsparcia z Funduszy Europejskich kwalifikują się wyłącznie podmioty lecznicze, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ. Działania objęte projektem powinny opierać się  na wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa, czy wprowadzeniu świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej. Na wsparcie wnioskodawców przeznaczono nieco ponad 118,5 mln zł.

Zakończony właśnie nabór i ponad dwukrotnie wyższe wnioskowane dofinansowanie względem dostępnej  alokacji już dziś wskazują na ogromne zainteresowanie i wysoki potencjał absorpcyjny mazowieckich beneficjentów. Przypominamy, że jeszcze w tym  roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi kolejnych 11 naborów wniosków, przeznaczając na wsparcie wnioskodawców ponad 188 mln zł. Zapraszamy do korzystania ze strony funduszedlamazowsza.eu, gdzie  publikowane są m.in. harmonogram i założenia konkursowe na cały rok.