Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 11.1.1 na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu (PDF 1 MB) nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17, dotyczącego interwencji w ramach Poddziałania 11.1.1 na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację jednego z dwóch typów działań:

- TYP 1 − wsparcie z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (społecznych, edukacyjnych, zawodowych, zdrowotnych) ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową, dzięki którym osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększą swoje szanse na przywrócenie możliwości lub zdolności do zatrudnienia,

- TYP 2 − wsparcie z wykorzystaniem potencjału podmiotów integracji społecznej, tj. CIS, KIS, ZAZ oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Podmioty te  świadczą kompleksowe usługi społeczno-zawodowe, osiągając wysoką skuteczność w poprawie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym na rynku pracy.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza (XLS 34 KB) do 30 grudnia 2016 do godz. 15:00 przesyłając go na adres e-mail: i.drobnica@warmia.mazury.pl.