Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja otwierająca Program Brandenburgia - Polska 2014-2020

3 listopada 2015 r. w Cottbus (Brandenburgia) odbyła się konferencja otwierająca Program INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

Wydarzenie otworzył dr Helmuth Markov – Minister Sprawiedliwości, Spraw Europejskich oraz Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia, reprezentujący Instytucję Zarządzającą.

Głównym punktem konferencji była dyskusja panelowa przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Koordynatora Krajowego – Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Komisji Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Zaproszeni do panelu goście podsumowali swoje doświadczenia w zakresie dotychczasowego rozwoju współpracy transgranicznej oraz przedstawili oczekiwania dotyczące rozpoczynającego się nowego jej etapu. Zgodzili się, że wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie nowego programu powinny ze sobą ściśle współpracować by do dofinansowania wybrane zostały przedsięwzięcia charakteryzujące się jak najwyższą jakością i trwałością transgranicznych rezultatów.

Ponadto, uczestnicy konferencji zapoznali się z prezentacją na temat programu, jego priorytetów tematycznych oraz możliwych do realizacji działań, przygotowaną przez Wspólny Sekretariat (WS), który w tej perspektywie finansowej umiejscowiony jest we Frankfurcie nad Odrą. Potencjalnych wnioskodawców zachęcono do korzystania już teraz ze wsparcia i doradztwa oferowanego przez WS. Jeszcze w tym roku uruchomione mają zostać również szkolenia przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dostępne będą na udostępnionej w najbliższym czasie stronie internetowej programu.

Po zakończeniu konferencji odbyło się dwudniowe posiedzenie polsko-niemieckiej grupy roboczej, poświęcone omówieniu projektów dokumentów programowych niezbędnych do ogłoszenia naborów wniosków.