Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inwestujemy w pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w Programie Polska - Białoruś - Ukraina. W uroczystości w Rzeszowie wzięli również udział beneficjenci trzech projektów z województwa podkarpackiego i Marszałek Województwa Podkarpackiego. Gospodarzem wydarzenia była Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

"Do tej pory wybraliśmy 48 projektów konkursowych, pracujemy też intensywnie nad 10 projektami pozakonkursowymi. Rozdzieliliśmy ponad 141 mln euro, czyli 83% środków, które program przeznacza na realizację projektów" - powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.  
"Dziś w Rzeszowie podpisaliśmy pierwsze trzy umowy z beneficjentami z województwa podkarpackiego. Kolejne czekają na uroczyste podpisanie w Białymstoku i Lublinie" – dodał.

Pierwsze zakontraktowane projekty dotyczą ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego.

Dofinansowane projekty

Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)
Celem projektu jest ochrona zasobów przyrodniczych zlewni rzeki San. To pozwoli lepiej wykorzystywać dziedzictwo przyrodnicze Karpat i rozwinąć ofertę turystyczną regionu. Zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Dobromilu (Ukraina) oraz prawie 30 km kanalizacji w gminie Zagórz. Partnerzy wspólnie opracują również strategię ochrony dziedzictwa naturalnego. Wsparcie dla projektu to 2,2 mln euro.

Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schodnica – wspólne wyzwanie i szansa zachowania i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego
Powstaną dwie oczyszczalnie ścieków w Schodnicy oraz system kanalizacji w trzech miejscowościach na terenie gminy Solina. Partnerzy przeprowadzą serię szkoleń i warsztatów, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i turystów. Projekt otrzyma ponad 1,7 mln euro dofinansowania. 

Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza
Poprzez działania edukacyjne projekt umożliwi młodym ludziom lepsze poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego. Powstanie też niezbędna infrastruktura. Wsparcie w wysokości 2,36 mln euro pozwoli na: 

  • budowę i wyposażanie Centrum Dziedzictwa i Kultury „Michał” w Miejscu Piastowym (44 miejsca noclegowe, 2 sale konferencyjne, sala teatralna, sala kafeteryjna i kuchnia, zaplecze sanitarne);
  • budowę i wyposażanie Centrum Dziedzictwa i Historii w Skole (budynek Centrum zbudowany zgodnie z lokalną tradycją architektoniczną, 4 miejsca noclegowe),
  • organizację warsztatów teatralnych, malowania ikon oraz fotografii dla młodzieży,
  • konferencje promujące dziedzictwo bł. ojca Bronisława Markiewicza.

Nabór na projekty o małym budżecie

"Nie zwalniamy tempa. Kolejny nabór wniosków rozpoczniemy we wrześniu 2018 r. Będzie on otwarty dla projektów z małym budżetem, które dotyczą wspólnego polsko-białorusko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Pula konkursu wynosi 5,2 mln euro– zapowiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Na realizację projektu będzie można otrzymać od 20 do 60 tysięcy euro, a beneficjenci będą mogli liczyć na dofinansowanie 90% wydatków w projekcie. O środki mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, instytucje świadczące usługi publiczne oraz organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje ukażą się na stronie Programu.