Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Co nowego w ewaluacji PO WER?

To, że Fundusze Europejskie zmieniają Polskę wiemy od dawna. Skąd mamy tą wiedzę? Wszystko dzięki monitoringowi i ewaluacji, które pozwalają ocenić skuteczność i jakość wsparcia z Funduszy Europejskich oraz zmierzyć zachodzące zmiany.

28 września 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się kolejne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój. W spotkaniu wzięli udział członkowie Grupy, przedstawiciele jednostek ewaluacji z Instytucji Pośredniczących oraz eksperci i partnerzy społeczni.

Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące:

  • stanu realizacji Planu Ewaluacji PO WER oraz propozycje jego aktualizacji;
  • wyników badania postaw koordynatorów projektów wobec ewaluacji;
  • wyników badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji Planów działań w sektorze zdrowia;
  • systemu monitorowania i zarządzania rekomendacjami w PO WER; 
  • problemów związanych z wejściem w życie RODO;
  • wykorzystywania wyników badań ewaluacyjnych w obszarach wykraczających poza interwencję realizowaną z wykorzystaniem środków EFS np. przy pracach nad ustawami koordynowanymi w ramach poszczególnych resortów;
  • rezygnacji lub zmiany tematyki badań.

Koniec spotkania uświetniła prezentacja filmu „Ewaluacja Europejskiego Funduszu Społecznego”, który jest dostępny na kanele Fundusze Europejskie na portalu YouTube.

Ewaluacja Europejskiego Funduszu Społecznego