Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego

Informujemy, że projekt „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin” złożony przez PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. został wybrany do dofinansowania (Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1096/18 z dnia 13.08.2018 r.) Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 22 948 945,25 PLN. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacji kolejowej na terenie Łodzi, dopasowanie rozmieszczenia obiektów obsługi pasażerów do potrzeb mieszkańców, wzrost konkurencyjności i wykorzystania transportu kolejowego wobec drogowego, poprzez rozbudowę/budowę 6 węzłów multimodalnych. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektu i roboty budowlane oraz kabel światłowodowy na odcinku Łódź Widzew-Zgierz. Projekt obejmie przystanki w Łodzi: Stoki, Arturówek, Marysin, Radogoszcz Wschód, Warszawska, Retkinia. Realizacja projektu wiązać się będzie z dogęszczeniem sieci przystanków. Nastąpi włączenie w obsługę osiedli mieszkaniowych w sąsiedztwie istniejących linii, gdzie nie istnieją stacje/przystanki kolejowe (Radogoszcz Wschód i Retkinia). Projekt ma charakter punktowy, największy wpływ będzie miał na mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa przystanków lub ludności korzystającej z usług zlokalizowanych w ich pobliżu, jako grupy docelowej. Zakres prac, zmierzający do usprawnienia przemieszczania się pomiędzy różnymi rodzajami transportu w obrębie węzłów multimodalnych obejmie wytyczenie krótszych tras dojścia do peronów, zabudowę wiat rowerowych w pobliżu węzłów i powiązanie ich z lokalną siecią ścieżek, wyznaczenie miejsc postojowych, dla samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów. W ramach projektu powstaną kładki lub przejścia podziemne, gdzie przebieg linii kolejowej warunkuje taki sposób jej pokonania jako najbardziej optymalny, powstaną windy i pochylnie umożliwiające przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościai lub o ograniczonych możliwościach poruszania się.