Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualizacja harmonogramu dla konkursu w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Instytucja Organizująca Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przedstawia zaktualizowany harmonogram dla konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15  w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Zmiany dotyczące terminu zakończenia konkursu oraz wysłania do projektodawcy pisma informującego go o możliwości  przyjęcia wniosku do realizacji związane są z koniecznością przeprowadzenia w trakcie trwania prac Komisji Oceny Projektu etapu negocjacji (uwzględniającego termin doręczeń przekazywanej korespondencji) oraz dostosowania wniosków o dofinansowanie do ostatecznego stanowiska Instytucji Organizującej Konkurs.

Harmonogram dla konkursu - aktualizacja (RTF 67 KB)