Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

4 uczelnie będą kształcić specjalistów dla branży motoryzacyjnej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło ocenę wniosków w konkursie MOTO PO WER. Do dofinansowania zostały wybrane 4 projekty na łączną kwotę 7 572 417,56 mln zł.

Wybrane projekty będą realizowane w ramach innowacji społecznych Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Ich celem będzie praktyczne przygotowanie uczestników projektów do wykonywania zawodu w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki temu do przemysłu automotive dostarczeni zostaną wykwalifikowani specjaliści, przy jednoczesnym przetestowaniu nowej formy zdobywania kompetencji, jakim jest nauka na 5. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK).

W ramach konkursu dofinansowane zostały projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Uczelnie zapewniły, że uczestnicy projektu w ramach kształcenia minimum 50% łącznego czasu kształcenia odbędą w formie praktyk zawodowych w firmach z branży motoryzacyjnej.

Producenci z branży motoryzacyjnej w 2016 r. zrealizowali inwestycje na ok. 7,3 mld zł. Biorąc pod uwagę liczbę wyprodukowanych pojazdów samochodowych, Polska pozostaje na trzecim miejscu wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W 2016 roku w polskich fabrykach wyprodukowano 554,6 tys. samochodów osobowych. Sektor motoryzacyjny jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu w Polsce. Jest jednym ze strategicznych sektorów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który ma szanse stać się przyszłym motorem polskiej gospodarki. Dlatego bardzo ważne jest wsparcie przemysłu motoryzacyjnego przez dostarczenie wykwalifikowanych specjalistów posiadających umiejętności adekwatne do potrzeb pracodawców z branży.  

 Lista projektów dostępna jest na stronie konkursu.