Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

1500 umów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) podpisano już 1500 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę 128 mld zł, w tym 70 mld zł ze środków unijnych, wykorzystując ponad 61% alokacji przewidzianej na program.

Tysiąc pięćsetna umowa o dofinansowanie została podpisana 15 stycznia br. na realizację projektu pn. Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Bielsko-Biała. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w działaniu 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

W projekcie przewiduje się przebudowę sieci ciepłowniczej na terenie Bielska-Białej poprzez wymianę izolacji termicznej oraz wykonanie modernizacji wybranych odcinków sieci. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych oraz pyłu, a także zmniejszenie zużycia energii.

Beneficjentem projektu jest Przedsiębiorstwo komunalne "Therma" Sp. z o.o., wartość przedsięwzięcia to 41 mln zł, z czego 15 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.