Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak zacząć korzystać z funduszy?

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga opcja nie wymaga szczególnego wysiłku ani przejścia skomplikowanych procedur. Dotyczy przede wszystkim możliwości podniesienia swoich kwalifikacji, uzyskania pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy lub w trudnych sytuacjach życiowych, bądź otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bardziej wymagająca jest realizacja własnych projektów. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub reprezentujesz inny podmiot mający osobowość prawną, na przykład jednostkę samorządu, fundację lub stowarzyszenie, możesz starać się o wsparcie. Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci zostać beneficjentem Funduszy Europejskich.

1. Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisów programów w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

2. Znajdź właściwe źródło finansowania

Po określeniu swoich potrzeb poszukaj źródła ich finansowania. W latach 2014-20 Fundusze Europejskie będą przyznawane beneficjentom z pięciu krajowych programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia oraz z 16 programów regionalnych. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Pamiętaj, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na realizację projektu możesz uzyskać pożyczkę lub kredyt z Funduszy Europejskich, udostępniane na korzystnych warunkach. Możliwe jest także korzystanie z innych instrumentów finansowych, np. funduszy kapitałowych czy poręczeń, których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie.

A może warto rozważyć realizację swojego pomysłu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w połączeniu ze środkami UE? Taki wariant  może pomóc w zapewnieniu koniecznych środków finansowych i jednocześnie zapewnić  bardziej efektywny sposób realizacji inwestycji, a dzięki temu świadczone usługi będą tańsze. Realizacja projektów dofinansowanych przez UE w formie ppp nie jest już nowością, więc możesz skorzystać z nabytych już doświadczeń. Więcej informacji znajdziesz na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

We wstępnym określeniu programu odpowiedniego dla Twoich potrzeb pomocna będzie Wyszukiwarka Dotacji na Portalu Funduszy Europejskich. Odpowiadając na kilka pytań dotyczących reprezentowanego przez Ciebie podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, dowiesz się, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną. Możesz również udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wykwalifikowany konsultant udzieli Ci tam bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania. Najlepszym wyborem będzie punkt w miejscu realizacji Twojego projektu.

3. Myśl projektowo

Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Przeanalizuj formularze dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Wzory wniosków i biznesplanów opracowano w taki sposób, by pomóc Ci zaprezentować realizację Twoich potrzeb w ujęciu projektowym.

Zapoznaj się z opisem programu, który został zidentyfikowany jako możliwe źródło finansowania oraz innymi szczegółowymi dokumentami. Upewnij się, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki, wpisuje się w cele programu i postaraj się dowieść tego we wniosku o dofinansowanie. Poznaj obowiązki nakładane przy realizacji projektów objętych wsparciem z Funduszy Europejskich – ponieważ wykorzystywane są pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur dla określonego rodzaju wsparcia.

Projekty, zwłaszcza inwestycyjne, są często skomplikowane a ich przygotowanie wymaga rozważenia wielu problemów. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu projektu, a Twój projekt jest projektem dużym możesz skorzystać z pomocy Inicjatywy Jaspers. Pamiętaj, że przygotowując projekt, który generuje dochód należy stosować odpowiednią metodologię obliczania kosztów i korzyści. Szczególnego podejścia wymagają projekty dofinansowane z UE i realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego czyli projekty hybrydowe. Gdy planujesz realizować taki projekt dodatkowo zapoznaj się z materiałami dostępnymi na stronie Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, gdzie dowiesz się jak łączyć te dwa źródła finansowania.

4. Sprawdź harmonogram konkursu

Wnioski o wsparcie z Funduszy Europejskich składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w naborach wniosków. Ich harmonogramy  publikowane są pod koniec każdego roku. Po ogłoszeniu naboru zweryfikuj jeszcze raz swój projekt i dostosuj jego szczegóły do wymagań konkretnego konkursu. Pomogą Ci w tym regulamin i karta oceny projektu pokazująca na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie. Harmonogram obowiązuje również w przypadku, gdy wsparcie Twojego projektu będzie miało formę kredytu lub pożyczki, choć tu może się zdarzyć, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

5. Podpisz umowę

Jeżeli na Twój projekt przyznana zostanie dotacja, kredyt lub pożyczka, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że dotarłeś właśnie na linię… STARTU. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym ci wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę musisz też zaktualizować harmonogram realizacji twojego projektu.

6. Realizuj projekt

Teraz czeka Cię najważniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku, oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta. Błędy na tym etapie mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie instytucja, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie z Tobą umowy o dofinansowanie.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.

 

 

 

 

 

Wstecz

Dalej