Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Rzeszowie dotyczące prawidłowej realizacji projektów w obszarze integracji społecznej

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego zagadnień związanych z prawidłową realizacją projektów w Osi VIII Integracja społeczna. 

Dwudniowe szkolenie odbędzie się 26-27 lutego 2019 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3a. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

Szkolenie poprowadzi pani Renata Stefaniak, absolwentka studiów podyplomowych w kierunku Wiedza o Integracji Europejskiej (UJ Kraków 2002), Zarządzanie i Audyt (UJ Kraków 2006) i kilku innych oraz wielu kursów i szkoleń związanych z Funduszami Europejskimi.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do beneficjentów Osi VIII Integracja Społeczna, Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia

  • konstruowanie budżetu projektu;
  • koszty bezpośrednie i pośrednie;
  • zasada konkurencyjności;
  • warunki i procedury kwalifikowalności wydatków;
  • angażowanie personelu;
  • projekty partnerskie;
  • uproszczone metody rozliczania projektów;
  • reguła proporcjonalności;
  • konstruowanie wniosku o płatność,ochrona danych osobowych.

Szkolenie będzie  prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem prezentacji  z wskazaniami najczęściej popełnianych błędów i przykładów dobrej praktyki. 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Al. Łukasza Cieplińskiego 4

Tel. 17 773 60 61

e-mail: szkolenia.rpo@podkarpackie.pl