Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.5

3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu / 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, RPO Śląskiego

Zakończony 31.07.2019

W przypadku złożenia w ramach konkursu do 200 wniosków włącznie - STYCZEŃ 2020/I KWARTAŁ 2020

W przypadku złożenia w ramach konkursu powyżej 200 wniosków – MARZEC 2020/I KWARTAŁ 2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczościul. Katowicka 47 41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków

Wniosek należy wypełnić w systemie LSI oraz złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP lub SEKAP

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej się zarówno w kraju jak i za granicą oraz usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów 3.5.1 (PDF 185 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 000 000,00 EURO

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 633 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 993 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 822 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

protest

Linki

https://scp-slask.pl/lsi/nabor/425