Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

Programy na lata 2014-2020:

Link prowadzi do serwisu Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoLink prowadzi do serwisu Programu Innowacyjna GospodarkaLink prowadzi do serwisu Programu Kapitał LudzkiLink prowadzi do serwisu Programu Rozwój Polski WschodniejLink prowadzi do serwisu Programu Pomoc TechnicznaLink prowadzi do serwisu Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej


strona:12345...28idź do:  
01-09-2014

Przepisy dotyczące wdrażania funduszy UE 2014-2020 opublikowane

Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 29 sierpnia 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, tj. 13 września 2014 r .

więcej
28-08-2014

Jak myśleć o rewitalizacji miast?

Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna być kompleksowa – łączyć działania o różnorodnym charakterze – i skoncentrowana na najbardziej zdegradowanych obszarach. Musi opierać się na współpracy i uporządkowanych działaniach różnych podmiotów oraz być prowadzona w ścisłym partnerstwie z lokalną społecznością. Na kwestie te zwracał uwagę wiceminister Paweł Orłowski podczas zorganizowanej w Wałbrzychu debaty, będącej częścią akcji „Pracownia Miast”.

więcej
27-08-2014
Priorytety Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawia sekretarz stanu Adam Zdziebło

Posłowie poznali cele rządu na najbliższe miesiące

Kontynuacja budowy i modernizacji najważniejszych szlaków drogowych i kolejowych, zakończenie i rozliczenie inwestycji finansowanych z budżetu UE 2007-2013 oraz uruchomienie środków z nowej perspektywy, a także przygotowanie wartego 25 mld zł Narodowego Planu Rewitalizacji – to priorytety Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Przedstawił je w Sejmie wiceszef resortu Adam Zdziebło.

więcej
22-08-2014

„Łącząc Europę” – pierwsze polskie wnioski z sektora energetyki złożone

Połączenie gazowe Polski i Litwy to pierwszy polski projekt zgłoszony do dofinansowania ze środków nowego instrumentu „Łącząc Europę”, utworzonego w budżecie UE na lata 2014-2020. 19 sierpnia 2014 r. operatorzy gazociągów przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. oraz AB Amber Grid złożyli wspólne wnioski o wsparcie inwestycji. Jej przewidywana wartość to 558 mln euro - 422 mln euro w części polskiej i 136 mln euro w litewskiej.

więcej
21-08-2014
Logotyp województwa łódzkiego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do Plichtowa

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących Funduszy Europejskich na stoisku Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich podczas Dożynek Gminnych w Plichtowie.


Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie,
Plichtów 21, gmina Nowosolna, 31 sierpnia 2014 r. (niedziela), godz.  13.00-19.00

więcej
20-08-2014

Spotkanie informacyjne w Wałbrzychu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pod hasłem „Dotacje unijne i instrumenty zwrotne – wsparcie dla dolnośląskich MŚP”, które odbędzie się 3 września 2014 r. w Wałbrzychu. Tematem spotkania będą możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich, aktualnie dostępne dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, a także założenia wsparcia w  perspektywie finansowej 2014-2020.

Wałbrzych, siedziba Urzędu Miejskiego, Pl. Magistracki 1, 3 września 2014 r., godz. 9.00-12.10

więcej
19-08-2014

Spotkanie informacyjne na temat wsparcia dla MŚP w Jeleniej Górze

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  zaprasza  na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Wsparcie z funduszy europejskich dla dolnośląskich MŚP –  dotacje i instrumenty zwrotne". Celem spotkania jest przedstawienie aktualnych możliwości dofinansowania dostępnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska.

Jelenia Góra, siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Pl. Ratuszowy 32/32a, 28 sierpnia 2014 r., godz. 10.00-13.15

więcej
18-08-2014

Wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczposopolita Polska 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w okresie od 24 czerwca 2014 r. do 28 lipca 2014 r. przeprowadziło konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 (Program CZ-PL 2014-2020).

więcej
13-08-2014

Łącząc Europę: nowe możliwości finansowania projektów w sektorze transportu

We wrześniu 2014 r. Komisja Europejska planuje ogłoszenie pierwszego konkursu na dofinansowanie projektów transportowych ze środków CEF (Connecting Europe Facility – instrument Łącząc Europę).

więcej
12-08-2014

Konsultacje projektu Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

Na przełomie kwietnia i maja 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zbierało opinie na temat projektu „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020”.

więcej
11-08-2014

Zaproszenie do składania szkiców projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 / Einladung zur Einreichung der Skizzen von Leuchtturmprojekten im Kooperationsprogramm Interreg Polen – Sachsen 2014-2020

Od 11 sierpnia do 30 listopada 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa Kraju Związkowego Saksonii będą przyjmować szkice projektów flagowych / Vom 11. August bis zum 30. November 2014 können beim Ministerium für Infrastruktur und Entwicklung der Republik Polen und beim Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft des Freistaates Sachsen Skizze der Leuchtturmprojekte eingereicht werden.

więcej
06-08-2014

Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, INTERREG Europa – programy 2014-2020 w pigułce

Chcesz sprawdzić, czy któryś z programów jest dla Ciebie? Jakie instytucje będą mogły ubiegać się o wsparcie? Jaka jest wysokość dofinansowania? Na co zwrócić uwagę przed przygotowaniem projektu? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w pigułkach dotyczących Programów: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego oraz INTERREG Europa.

więcej
31-07-2014

Konsultacje społeczne projektu uszczegółowienia regionalnego programu operacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Uwagi do  dokumentu można zgłaszać do 31 sierpnia 2014 r.

więcej
31-07-2014

Nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Otwarty został nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

więcej
30-07-2014

Przedsiębiorcy powalczą o ponad 80 mld złotych

W nowej perspektywie przedsiębiorcy pozostaną głównymi beneficjentami Funduszy Europejskich. Na wsparcie szeroko rozumianej przedsiębiorczości zostanie przeznaczone ok. 20 mld euro. O najważniejszych kwestiach związanych z unijną pomocą dla firm mówiła wicepremier Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania z członkami Gdańskiego Klubu Biznesu. Odbyło się ono 30 lipca 2014 r.

więcej
strona:12345...28idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska