Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

Programy na lata 2014-2020:

Link prowadzi do serwisu Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoLink prowadzi do serwisu Programu Innowacyjna GospodarkaLink prowadzi do serwisu Programu Kapitał LudzkiLink prowadzi do serwisu Programu Rozwój Polski WschodniejLink prowadzi do serwisu Programu Pomoc TechnicznaLink prowadzi do serwisu Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej


strona:12345...29idź do:  
16-09-2014

„Unijny czwartek dla przedsiębiorczych” - spotkanie informacyjne w Legnicy

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych”, które odbędzie się 25 września 2014 r. Celem spotkania jest zaprezentowanie aktualnych i przyszłych założeń w zakresie wsparcia przedsiębiorców z Funduszy Europejskich.

więcej
16-09-2014
herb województwa świętokrzyskiego

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie - nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020” w województwie świętokrzyskim

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne „Fundusze Europejskie - nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020”. Głównym tematem będzie możliwość realizacji inwestycji w ramach nowej puli środków unijnych.

więcej
15-09-2014
Konferencja Euroregionu "Tatry"

Współpraca bez granic

Fundusze Europejskie finansują przedsięwzięcia transgraniczne i ponadnarodowe. Znaczenie współpracy społeczności lokalnych dla rozwoju polsko-słowackiego pogranicza podkreśliła wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska podczas obchodów 20-lecia Euroregionu „Tatry”. Uroczystość odbyła się  15 września 2014 r. w Nowym Targu.

więcej
13-09-2014

Przepisy dotyczące wdrażania funduszy UE 2014-2020 opublikowane

Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 29 sierpnia 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Weszła w życie 13 września 2014 r.

więcej
12-09-2014

Prognoza na lata 2014-2020 – pogoda dla innowacji

Na projekty badawczo-rozwojowe (B+R) i innowacje przewidziano prawie 10 mld euro w Programie Inteligentny Rozwój i  Regionalnych Programach Operacyjnych. Te środki uzupełnią pieniądze z Programu Wiedza, Edukacja Rozwój. O możliwościach wsparcia nowoczesnych technologii z funduszy unijnych na lata 2014-2020 mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas inauguracji Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
więcej
12-09-2014
Zapytaj o Fundusze Europejskie. Działania Punktów Informacyjnych

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców gminy Ciężkowice

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie zaprasza mieszkańców gminy Ciężkowice na indywidualne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

więcej
11-09-2014
wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda

Wsparcie rozwoju regionów z Funduszy Europejskich 2014-2020

Dobrze zainwestowane Fundusze Europejskie korzystnie wpływają na dynamikę wzrostu PKB, zwiększają konkurencyjność naszej gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Dotychczasowy wpływ polityki spójności na rozwój kraju i regionów oraz nowe możliwości wsparcia na lata 2014-2020 to główne tematy wystąpienia wiceministra infrastruktury i rozwoju Marcelego Niezgody podczas odbywającego się 10-12 września 2014 r. Konwentu Marszałków Województw RP.

więcej
10-09-2014

Unijny czwartek dla przedsiębiorczych - spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych”, które odbędzie się 25 września 2014 r. Na spotkaniu zostaną przedstawione aktualne możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej, a także założenia wsparcia przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej.

więcej
09-09-2014

Zakończyły się prace nad przygotowaniem Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Celem nowego Programu jest „Pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim”. Jego budżet wynosi ok. 70 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

więcej
05-09-2014
Logotyp województwa łódzkiego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do Rogowa

Zapraszamy 14 września 2014 r. do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących Funduszy Europejskich na stoisku Punktu Informacyjnego podczas Dożynek Gminnych w Rogowie.

więcej
05-09-2014
wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Od pomysłu do zysku: jak budować innowacyjny biznes

Wsparcie ochrony praw własności intelektualnej i wzornictwa przemysłowego w Programie Inteligentny Rozwój - to główny temat wystąpienia wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel podczas X edycji Międzynarodowego Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”.

więcej
05-09-2014

Propozycje do Kontraktu Terytorialnego, czyli wielkopolska lista marzeń

2 września 2014 r. w budynku Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego związana z projektem Stanowiska negocjacyjnego dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego.

więcej
03-09-2014

Wrześniowe Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza mieszkańców Pomorza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Sztutowo, Urząd Gminy, ul. Gdańska 55, 23 września 2014 r., godz. 10.00-15.00

więcej
03-09-2014

Posiedzenie grupy roboczej ds. przygotowania Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014-2020

26-27 sierpnia 2014 r. w Poczdamie odbyło się posiedzenie międzynarodowej grupy roboczej ds. przygotowania Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz bilateralne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z brandenburską Instytucją Zarządzającą.

więcej
02-09-2014

Konferencja konsultacyjna Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

28 sierpnia 2014 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Service Inter-Lab w Szczecinie odbyła się konferencja konsultacyjna Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020, podczas której przedstawiono założenia przyszłego Programu oraz stan prac nad jego przygotowaniem.

więcej
strona:12345...29idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska