Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

Programy na lata 2014-2020:

Link prowadzi do serwisu Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoLink prowadzi do serwisu Programu Innowacyjna GospodarkaLink prowadzi do serwisu Programu Kapitał LudzkiLink prowadzi do serwisu Programu Rozwój Polski WschodniejLink prowadzi do serwisu Programu Pomoc TechnicznaLink prowadzi do serwisu Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej


strona:12345...27idź do:  
22-07-2014

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

22 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje wyżej wymienionych dokumentów potrwają odpowiednio do 25 i 20 sierpnia 2014 r.

więcej
16-07-2014
Logo województwa podkarpackiego

Rusza nabór propozycji projektów o charakterze strategicznym w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Celem naboru jest wyłonienie propozycji projektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Projekty te stanowić będą zbiór przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

więcej
16-07-2014

Zakończenie konsultacji publicznych po stronie polskiej projektu Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz projektu raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko

8 lipca 2014 r. zakończyły się po stronie polskiej konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz projektu raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje rozpoczęły się 4 czerwca 2014 r.

więcej
11-07-2014

Sejm przyjął tzw. ustawę wdrożeniową

Zapewnienie ram prawnych będących podstawą dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Dokument przyjęto 11 lipca 2014 r. podczas 71 posiedzenia Sejmu.

więcej
10-07-2014
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Finansowanie inwestycji przy wsparciu instrumentów zwrotnych w latach 2014-2020

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel wzięła udział w konferencji pn. „Stan obecny i przyszłość polskiego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Punkt widzenia środowiska bankowego”. Mówiła o szerszym wykorzystaniu instrumentów zwrotnych w zakresie finansowania inwestycji ze środków publicznych w budżecie unijnym 2014-2020.

więcej
10-07-2014

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

10 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje wyżej wymienionych dokumentów potrwają odpowiednio do 13 i 8 sierpnia 2014 r.

więcej
10-07-2014
logo Programu dla Europy Środkowej

Trwa rejestracja na spotkanie dla instytucji z Polski i Niemiec zainteresowanych współpracą transnarodową

Wkrótce zostaną ogłoszone nabory w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020. Jeżeli planujesz udział w projekcie Programu Region Morza Bałtyckiego lub Europa Środkowa, to spotkanie jest dla Ciebie. Aby zachęcić do współpracy podmioty z obydwu krajów, reprezentanci Polski i Niemiec w komitetach programów transnarodowych wraz z krajowymi punktami kontaktowymi organizują spotkanie 14 października 2014 r. w Berlinie.

więcej
08-07-2014

Wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w okresie od 5 maja do 8 czerwca 2014 r. przeprowadziło konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu. Tym samym możliwe było zdefiniowanie priorytetowych obszarów przyszłej współpracy na pograniczu polsko-niemieckim w latach 2014-2020.

więcej
03-07-2014

Regionalny Program Województwa Śląskiego w biuletynowym skrócie

Polecamy Państwa uwadze pierwszy w tym roku numer biuletynu Regionalnego Programu Województwa Śląskiego pt. „Silesia Region”. To doskonałe źródło wiedzy na temat prac prowadzących do przyjęcia Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020. 

więcej
03-07-2014
logo instrumentu „Łącząc Europę”

Łącząc Europę: Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w energetyce

Do 19 sierpnia 2014 r. można składać w ramach instrumentu „Łącząc Europę”  wnioski o dofinansowanie dla projektów w zakresie tworzenia infrastruktury energetycznej, znajdujących się na liście projektów wspólnego zainteresowania (z ang. Project of Common Interest - PCI).

więcej
30-06-2014

Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich w latach 2014-2020

Zapraszamy samorządowców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej przewidzianej na lata 2014-2020.

9 lipca 2014 r. (środa), godz. 10:00, Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

więcej
30-06-2014

Ruszają negocjacje Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z Komisją Europejską

1 lipca 2014 r. rozpoczynają się negocjacje Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pomiędzy stroną polską, a Komisją Europejską. Celem spotkań trwających do 4 lipca 2014 r. jest omówienie i wypracowanie zapisów Programu, z którego wspierane będą m.in. takie obszary jak transport, środowisko i energetyka.

więcej
26-06-2014
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Większy dostęp do nowoczesnych e-usług

- Chcemy, aby do 2020 roku każdy Polak miał dostęp do konkretnych e-usług, czyli spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną - powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas odbywającego się 26 czerwca 2014 r. w Warszawie seminarium „Wzorce efektywnego zarządzania IT w sektorze publicznym".

więcej
24-06-2014

Regionalne konferencje konsultacyjne projektu Programu Współpracy Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz projektu raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko

W trzech regionach odbędą się konferencje konsultacyjne projektu Programu Współpracy Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz projektu raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko. Organizatorami spotkań są Urzędy Marszałkowskie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

więcej
strona:12345...27idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska