Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

Programy na lata 2014-2020:

Link prowadzi do serwisu Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoLink prowadzi do serwisu Programu Innowacyjna GospodarkaLink prowadzi do serwisu Programu Kapitał LudzkiLink prowadzi do serwisu Programu Rozwój Polski WschodniejLink prowadzi do serwisu Programu Pomoc TechnicznaLink prowadzi do serwisu Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej


strona:12345...48idź do:  
19-12-2014

Rozpoczęto konsultacje projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu horyzontalnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

więcej
19-12-2014

Projekt Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Rozpoczęły się konsultacje projektu Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania ewentualnych uwag.

więcej
19-12-2014

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
więcej
19-12-2014

Program Regionalny Województwa Śląskiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

18 grudnia 2014 r. unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej - Corina Cretu złożyła podpis pod dokumentem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

więcej
18-12-2014

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

więcej
18-12-2014

Obradował Prekomitet Monitorujący Program Inteligentny Rozwój

W oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju obradował Prekomitet Monitorujący program. Celem spotkania była dyskusja o sposobie wdrażania PO IR, w tym o kryteriach wyboru projektów w działaniach wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Posiedzeniu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.
więcej
18-12-2014

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

więcej
18-12-2014
wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski

Fundusze Europejskie szansą dla zabytków

Założenia Krajowej Polityki Miejskiej oraz możliwości finansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020 inwestycji związanych z rozwojem miast, rewitalizacją oraz ochroną  zabytków – to główne tematy wystąpienia wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego podczas konferencji „Rewitalizacja, polityka miejska i zmiany systemowe w kontekście nowej perspektywy finansowej”. 

więcej
18-12-2014

Największy program na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską

- Podobnie jak w jego poprzednik w mijającej perspektywie, Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną. Przeznaczymy je także na ochronę zdrowia i kulturę – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

więcej
18-12-2014

Ponad 8 mld zł na rozwój Polski Wschodniej

Miliardy dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 już pewne. Komisja Europejska zatwierdziła wart 2 mld euro Program Polska Wschodnia (PO PW) dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

więcej
17-12-2014
logo Programu Interreg Europa Środkowa

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020. Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.

więcej
17-12-2014

Rozpoczęcie naboru kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Wielkopolski Program Regionalny na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym na lata 2014-2020 rozpoczęła procedurę wyłaniania kandydatów na członków oraz zastępców członków Komitetu Monitorującego Program.

więcej
17-12-2014

Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia 2014-2020

17 grudnia 2014 r. ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Polska Wschodnia 2014-2020. Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza uprawnione organizacje do zgłaszania kandydatów na członków i zastępców członków KM PO PW.

więcej
17-12-2014
Wiceministrowie Iwona Wendel i Marek Ratajczak

System instytucjonalny Programu Inteligentny Rozwój

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podpisała 17 grudnia 2014 r. porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Funkcje tzw. Instytucji Pośredniczących, pełnić będą Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Stroną porozumienia z NCBiR jest również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako organ nadzorujący działalność Centrum.

więcej
17-12-2014

Mobilne Punkty Informacyjne w powiatach: puławskim, ryckim i zamojskim

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Puławach i Zamościu zapraszają na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI).

więcej
strona:12345...48idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska