Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

Programy na lata 2014-2020:

Link prowadzi do serwisu Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoLink prowadzi do serwisu Programu Innowacyjna GospodarkaLink prowadzi do serwisu Programu Kapitał LudzkiLink prowadzi do serwisu Programu Rozwój Polski WschodniejLink prowadzi do serwisu Programu Pomoc TechnicznaLink prowadzi do serwisu Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej


strona:12345...24idź do:  
16-04-2014
logo programu URBACT

Konsultacje społeczne programu URBACT III na lata 2014-2020

15 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne na poziomie europejskim kolejnej edycji programu URBACT. Są one prowadzone przez Instytucję Zarządzającą Programem (Francja) i potrwają do 13 maja br. Informacje o konsultacjach jak i wersję angielską projektu programu URBACT III można znaleźć na stronie programu URBACT  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego. Oprócz konsultacji prowadzonych na poziomie europejskim, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne programu na poziomie krajowym, które będą trwały do 16 maja br.

więcej
14-04-2014
Wiceminister Iwona Wendel przemawia

Forum Gospodarcze w Katowicach

Wiceminister Iwona Wendel uczestniczyła w Forum Gospodarczym „Rozwój kluczowych technologii innowacyjnych w Regionie Śląskim w latach 2014-2020”, które 14 kwietnia 2014 r. odbyło się w Katowicach. Wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju mówiła o instrumentach wsparcia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w przyszłym budżecie UE.

więcej
11-04-2014

Konsultacje projektu Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczyna zbieranie opinii na temat projektu „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020”. Celem tego dokumentu jest efektywna komunikacja, której służyć ma koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez instytucje zajmujące się wdrażaniem Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej.

więcej
11-04-2014

Wsparcie dla lokalnych społeczności w latach 2014-2020

W latach 2014-2020 w regionalnych programach operacyjnych lokalne społeczności będą miały do dyspozycji nowy instrument - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zasady jego realizacji w Polsce.

więcej
11-04-2014
Przemawia wiceminister Iwona Wendel

Fundusze Europejskie 2014-2020 dla młodych

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel uczestniczyła w finale krajowego konkursu Imagine Cup 2014, podczas którego poznaliśmy 3 zespoły, które będą nas reprezentować na odbywających się w lipcu br. w Seattle finałach światowych. Drużyna narodowa składa się ze studentów uczelni z Polski Wschodniej.

więcej
09-04-2014
Wiceminister Paweł Orłowski na konferencji BGK dla JST

Nowa perspektywa – wyzwania dla samorządów

- Wyzwaniem dla Polski, które powinno być realizowane także poprzez inwestycje samorządów, jest stworzenie warunków funkcjonowania stabilnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki wykorzystującej nowoczesne technologie, wysokiej jakości prace badawczo-rozwojowe i innowacje oraz doskonalący się kapitał intelektualny – mówił wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podczas konferencji „BGK dla JST – Inwestycje w rozwój”.

więcej
03-04-2014
Przemawia wicepremier Elżbieta Bieńkowska

Rozwój polskich miast okiem rządu

Polskie miasta mają być przyjaznym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług publicznych – to wizja nakreślona w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). 7 kwietnia rozpoczyna się dyskusja o kształcie tego dokumentu. O tym, jak rząd widzi rozwój miast oraz na jakie fundusze mogą one liczyć w najbliższych latach mówiła wicepremier Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji Primetime Warsaw II.

więcej
03-04-2014
Przemawia wiceminister Iwona Wendel

Innowacyjność w latach 2014-2020

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel wzięła udział w debacie towarzyszącej uroczystemu otwarciu interdyscyplinarnego laboratorium Uniwersytetu Warszawskiego. Digital Economy Lab będzie ośrodkiem działającym w skali Europy Środkowo-Wschodniej, na rzecz umiejętnego wdrażania najnowszych rozwiązań w gospodarce i życiu społecznym.

więcej
01-04-2014

Projekt metodyki do oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się z projektem metodyki dotyczącej przeprowadzania oceny ex-ante, wykazującej występowanie zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalnego poziomu inwestycji w programach operacyjnych.

więcej
28-03-2014
Od lewej: posłanka Krystyna Kłosin, wiceminister Paweł Orłowski, marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk

Nowa perspektywa – na co mogą liczyć miasta?

Miasta odgrywają ważną rolę w rozwoju kraju. Dlatego mogą liczyć na duże wsparcie z budżetu unijnego na lata 2014-2020. Będą też miały możliwość skorzystania ze specjalnie dla nich przygotowanych instrumentów. Mówił o tym wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podczas konferencji „Wsparcie Miast z Polityki Spójności w Perspektywie Finansowej 2014-2020”.

więcej
27-03-2014

Fundusze Europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorców

Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać w zasadzie z funduszy wszystkich programów na nową perspektywę, zarówno jako bezpośredni beneficjenci wsparcia oraz jako wykonawcy zadań związanych z realizacją dotowanych z Unii przedsięwzięć – podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas gliwickiej konferencji na temat finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kolejnym okresie programowania.

więcej
27-03-2014
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel na konferencji "Przestrzenie badawcze młodych naukowców"

W Lublinie o wsparciu polskiej nauki z Funduszy Europejskich

- Innowacje powstające w wyniku prac badawczo-rozwojowych są uznawane za jeden
z najistotniejszych czynników wzrostu społeczno-gospodarczego. Dlatego rząd skupia uwagę na tworzeniu polityk stymulujących innowacyjność
- powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Przestrzenie badawcze młodych naukowców. Inspiracje – innowacje – wdrożenia”.

więcej
26-03-2014
Wiceminister Iwona Wendel

Polska cyfrowa

Wiceminister Iwona Wendel wzięła udział w odbywającej się 26 marca 2014 r. IV edycji konferencji Sieci Szerokopasmowe, podczas której rozmawiano o zagadnieniach związanych z tzw. szerokopasmowym ekosystemem. W tym samym dniu uczestniczyła też w konferencji „Państwo 2.0. Cyfrowy Rozwój Polski 2014-2020”, poświęconej realizacji projektów IT obecnie i w przyszłości oraz ich wpływie na rozwój kraju.

więcej
24-03-2014
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel i prof. Jerzy Buzek

Innowacyjność i rewitalizacja w programach operacyjnych 2014-2020

Innowacyjność i kompleksowa rewitalizacja miast - te dwa obszary mogą liczyć na duże wsparcie z funduszy unijnych na lata 2014-2020. O możliwościach finansowania tego typu inwestycji z programów operacyjnych mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas konferencji „Rewitalizacja i innowacyjność w gospodarce”.

więcej
21-03-2014
Przemawia wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak

Rozwój województw - nowe otwarcie

Rośnie rola polskich regionów w inwestowaniu unijnych funduszy. O priorytetach rozwoju województw na lata 2014-2020 mówił wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak podczas posiedzenia Związku Województw RP.

więcej
strona:12345...24idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska