Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych dotyczących kontroli

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 w Polsce oraz koniecznością zapewnienia ciągłości procesu kontroli funduszy unijnych 24 kwietnia 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 3) z dnia 17 września 2019 r. 

Częściowe zawieszenie wytycznych pozwoli na sprawne wykonywanie kontroli, w tym kontroli systemowych oraz weryfikacji wydatków projektowych przez instytucje kontrolujące, w kontekście ograniczeń wynikających z sytuacji stanu zagrożenia epidemią.

Stosowanie wytycznych - w zakresie wskazanym w poniższej Informacji - zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Szczegóły znajdują się w Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 3) (PDF 118 KB)