Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Znajdź swoją szansę na rozwój z Funduszami Europejskimi!

Październik to miesiąc rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Mimo trudnego czasu, także dla uniwersytetów, wielu studentów powraca do uczelnianych obowiązków z nowymi siłami oraz chęcią do podjęcia różnych wyzwań!

To właśnie szkoły wyższe mogą być również beneficjentem konkursów, które trwają w październiku. O dofinansowanie mogą także starać się przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Oferta obejmuje programy ogólnopolskie, jak i regionalne.

Zapraszamy do zapoznania się z październikową ofertą i odnalezienia swojej szansy na rozwój

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

B+R

Konkurs „Kredyt na innowacje technologiczne” jest adresowany zwłaszcza do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają nowe technologie. Dzięki temu konkursowi Twoja firma może stać się jeszcze bardziej innowacyjna, a przez to także bardziej konkurencyjna na rynku!

Do aktualnie trwającego naboru wprowadzono wiele uproszczeń do warunków otrzymania dofinasowania. M.in. wycofano się z obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt czy rozszerzono katalog kosztów, na jakie można otrzymać dotacje. Jeśli otrzymasz środki możesz zakupić choćby patenty lub licencje na rozwiązania technologiczne czy materiały budowlane na rozbudowę obiektów Twojej firmy.

Aktualnie można otrzymać więcej niż 6 000 000 złotych na pokrycie wydatków inwestycyjnych (maksymalnie 70% dofinansowania). Zgłoszenia są przyjmowane do 30 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji o konkursie

Start-upy

Synonimem innowacyjności i kreatywności w ostatnich latach z pewnością są start-upy. Idealny dla tego typu modelu biznesowego jest konkurs „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”, dzięki któremu mikro- i mali przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 1 000 000 złotych dofinansowania.

Pierwszy etap konkursu kończy się w kwietniu 2021 roku, do kiedy trzeba zgłosić swój pomysł na biznes, natomiast drugi etap – 30 grudnia 2021 roku, czyli na końcu okresu tzw. inkubacji w Platformach startowych, kiedy można wnioskować o dotację na rozwój działalności.

Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na zakup usług doradczych lub eksperckich, na pensje dla pracowników przy projekcie czy promocję swojego projektu.

Więcej informacji

Zdrowie

Koronawirus to nadal jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych w kraju i na świecie. Wraz z pojawieniem się epidemii nie zniknęły jednak inne dolegliwości i choroby, a w tym choroby onkologiczne. Adekwatna oraz właściwa opieka i pomoc należy się pacjentom, jak i osobom, które już wygrały z chorobą oraz chcą wrócić do pracy. Tę trudną drogę do powrotu do sprawności należy im ułatwić.

Odpowiedzią na tę potrzebę jest konkurs organizowany na terenie województwa wielkopolskiego, dzięki któremu będzie realizowany „Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego”.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać np. pracodawcy, organizacje pozarządowe czy instytucje rynku pracy do 31 października 2020 roku.

Więcej informacji

Jednostki samorządu terytorialnego

Edukacja

Każdy z nas chce, aby nasze dzieci miały jak najlepsze warunki do rozwoju. Z tym związana jest także potrzeba zwiększania poziomu edukacji przedszkolnej.

W województwie dolnośląskim m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz organy prowadzące przedszkola mogą starać się o dofinansowanie przede wszystkim na stworzenie i uruchomienie nowych przedszkoli lub przeorganizowanie i adaptację istniejących placówek.

Dodatkowo można uzyskać środki na rozszerzenie oferty zajęć (edukacyjnych i specjalistycznych) dla dzieci na wczesnym etapie edukacji oraz studia podyplomowe bądź kursy doszkalające dla wychowawców i nauczycieli przedszkolnych.

Wnioski można składać do 16 października 2020 roku.

Więcej informacji

Organizacje pzarządowe

Praca

Bycie osobą z niepełnosprawnością nie oznacza bierności zawodowej. Ważnym jednak jest, aby takie osoby miały jak najszersze możliwości podjęcia zatrudnienia. Istotne są też odpowiednie warunki pracy.

Konkurs POWER „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami” jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych oraz agencji zatrudnienia. Dzięki środkom powrót do pracy osób z niepełnosprawnościami lub po długiej chorobie będzie znacznie ułatwiony. Łączy się to dofinansowaniem np. na zatrudnienie wspomagane czy uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji takich osób.

Zgłoszenia do konkursu (1 runda) są przyjmowane do 30 października 2020 roku.

Więcej informacji

Sprawdź pozostałe możliwości

To tylko niektóre wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.