Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

20 października 2016 r. zostały podpisane „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Zmiany dotyczą m.in.:

  • rezygnacji z obowiązkowego zastosowania przez ośrodki pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmian w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej;
  • doprecyzowania definicji związanych z usługami świadczonymi w środowisku lokalnym,
  • zmiany demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a zdrowotnymi,
  • wprowadzenia minimalnych standardów związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług społecznych;
  • doszczegółowienia zasad związanych z przyznawaniem dotacji na utworzenie miejsc pracy oraz uzupełnienia o definicję wskaźników efektywnościowych dotyczących pracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Wytyczne obowiązują od 24 października 2016 r.

Wytyczne w formacie word (DOC 763 KB)

Wytyczne w formacie pdf  (PDF 419 KB)

Wytyczne w wersji rejestruj zmiany (DOC 873 KB)

Zestawienia uwag

Zestawienie uwag - priorytet inwestycyjny 9i (XLSX 82 KB)

Zestawienie uwag - priorytet inwestycyjny 9iv (XLS 417 KB)

Zestawienie uwag - priorytet inwestycyjny 9v (XLS 299 KB)