Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

W związku ze zmianą statusu Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020, przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1117/91/15 z dnia 12 listopada 2015 r. oraz wynikającymi z niej pracami nad dostosowaniem zapisów Regulaminu konkursu, niezbędne jest wprowadzenie zmiany w jego treści w zakresie terminu składania wniosków (Rozdział 1. Podstawowe informacje o konkursie, podrozdział 1.10 Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów).

Zgodnie z nowym brzmieniem regulaminu wnioski można składać od 26 listopada 2015 r. do 14 grudnia 2015 r.

Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie. Przedmiotowa zmiana do Regulaminu Konkursu nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zaktualizowane ogłoszenie o naborze