Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO Województwa Pomorskiego

Uchwałą Nr 1117/91/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z 12 listopada 2015 roku zmieniono status Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020, z wyłączeniem załączników nr 4, 9 i 13 do tego dokumentu, które pozostają wytycznymi programowymi w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, oraz przyjęto tekst jednolity niniejszego dokumentu. Treść Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 wraz z pozostałymi załącznikami zyskały charakter poradnika dla wnioskodawców i beneficjentów RPO WP. Z uwagi na powyższe niezbędne jest wprowadzenie stosownych zmian do treści Regulaminu Konkursu z Poddziałania 6.1.2 RPO WP, jak też uszczegółowienie i doprecyzowanie wybranych zapisów Regulaminu konkursu.

Przedmiotowa zmiana Regulaminu Konkursu nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Ogłoszenie o konkursie zawierające regulamin konkursu z dnia 24.11.2015

Rejestr zmian z dnia 24.11.2015  (DOCX 161 KB)