Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 7.3, Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego, udostępnił 20 stycznia 2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 w wersji 1.2.

Regulamin został zmieniony w następującym zakresie:

  • udostępniono załącznik nr 7.9 Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie,
  • zmieniono klasyfikację wskaźników w załączniku nr 7.10 Lista wskaźników specyficznych dla projektu określonych dla konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16.

Zaktualizowany Regulamin konkursu dostępny jest na stronie z ogłoszeniem naboru.