Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana terminu niektórych naborów w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

W związku z trwającą procedurą zmiany kryteriów w zakresie poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe (typ projektu nr 3) oraz poddziałania XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź konieczne jest przesunięcie terminu naborów zaplanowanych na luty 2022 roku w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 w zakresie ww. poddziałań.

Ogłoszenie konkursów nastąpi w I kwartale 2022 roku, a nabór rozpocznie się w marcu 2022 roku.


W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.