Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana regulaminu w konkursie Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

W poddziałaniu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus (1/2020), Programu Inteligentny Rozwój wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu.

Zmiany dotyczą w szczególności terminów przewidzianych na poszczególne czynności określone w Regulaminie i mają na celu przeciwdziałanie utrudnieniom wynikającym z wystąpienia COVID-19. Zmieniony Regulamin konkursu obowiązuje od 1 lutego 2021 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu wynikają z zapisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694).

Zobacz szczegóły konkursu