Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP

Informujemy, że dla poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP dotyczącego etapów:

wprowadzono zmiany w Regulaminach konkursów oraz w Ogłoszeniach o konkursach, wynikające z zapisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694).

Zmiany dotyczą w szczególności terminów przewidzianych na poszczególne czynności określone w Regulaminie i mają na celu przeciwdziałanie utrudnieniom wynikającym z wystąpienia COVID-19. Ponadto wydłużone zostały terminy naborów w komponencie usługowym do 30 września br. oraz w komponencie inwestycyjnym do 30 grudnia br.

Zmienione Regulaminy konkursu oraz Ogłoszenia obowiązują od 20 kwietnia 2020 r.