Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zawarcie umowy na modernizację linii kolejowej E65 na odcinku (LOT C) Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg

10 października br. spółka PKP PLK SA, jako beneficjent unijnych środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), zawarła umowę z Budimex Budownictwo sp. z o.o. na realizację projektu 2016-PL-TMC-0105-W: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I – odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice, LOT C Most Wisła – Czechowice Dziedzice – Zabrzeg.

Uroczyste podpisanie umowy przez zarządcę narodowej sieci infrastruktury kolejowej miało miejsce w Muzeum Śląskim w Katowicach. Wartość prac nią objętych to prawie 1,4 mld zł.

Umowa dotyczy realizacji robót budowlanych oraz wykonania projektu wykonawczego i realizacji robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg.

Projekt obejmuje modernizację linii kolejowej E65 na odcinku (LOT C) Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg (linie kolejowe nr 93, 139, 150, 693) o długości 17,9 km. Roboty budowlane będą dotyczyć m.in. modernizacji stacji Czechowice-Dziedzice wraz z sąsiednimi posterunkami odgałęźnymi (Most Wisła, Ochodza i Zabrzeg), modernizacji nawierzchni i podtorza, modernizacji przejazdów kolejowych, istniejących wiaduktów i mostów kolejowych, a także sieci trakcyjnej. Planowane jest powstanie również Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Czechowicach-Dziedzicach.

Okres realizacji projektu przewidziano na lata 2017-2023 (zgodnie z obowiązującą Grant Agreement). Jego całkowita wartość wynosi około 1,44 mld zł, w tym współfinansowanie unijne ze środków CEF ponad 411 mln zł.  

Głównym celem projektu jest poprawa jakości połączenia kolejowego (skrócenie czasu przejazdu), poprawa przepustowości linii (likwidacja „wąskich gardeł”) i poprawa bezpieczeństwa na odcinku LOT C Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg. Aktualnie jest on wykorzystywany zarówno w ruchu pasażerskim przez operatora regionalnego (Koleje Śląskie sp. z o.o.) i krajowego (PKP Intercity S.A.), jak i w ruchu towarowym.

W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie linii kolejowych do wymogów interoperacyjności transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T:

  • zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich (160 km/h) i towarowych (120 km/h),
  • uzyskanie maksymalnej długości pociągu (740 m),
  • uzyskanie dopuszczalnego nacisku 221 kN/oś.

Realizacja robót budowlanych ujętych w projekcie przyczyni się do poprawy oferty przewoźników kolejowych (pasażerskich i towarowych) wykorzystujących nową infrastrukturę, a tym samym wpłynie na wzrost konkurencyjności całego sektora kolejowego w międzygałęziowym podziale zadań przewozowych.