Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zatwierdzone kryteria oceny projektów w programie Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020

19 i 20 stycznia 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą, pod przewodnictwem strony niemieckiej, odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego program Interreg Brandenburgia-Polska. Podczas spotkania przyjęto dokumenty niezbędne do rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie.

Ustalenia Komitetu Monitorującego

Komitet składający się z przedstawicieli administracji rządowej i regionalnej oraz reprezentantów organizacji pozarządowych z Polski i Brandenburgii, zatwierdził:

  1. kryteria i procedurę oceny projektów,
  2. warunki naboru i realizacji projektów parasolowych - Funduszu Małych Projektów.

Euroregiony pogranicza polsko-brandenburskiego - Sprewa-Nysa-Bóbr oraz Pro Europa Viadrina będą mogły złożyć do Wspólnego Sekretariatu wnioski o dofinansowanie w wysokości 16 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Podczas posiedzenia omawiano także projekt wspólnych zasad kwalifikowalności wydatków. Przepisy te, oparte o rozporządzenia UE, pozwolą na ustalenie wspólnych dla beneficjentów polskich i niemieckich reguł wdrażania projektów. 

Informacje o Programie

Program Brandenburgia - Polska, zarządzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia, ma na celu zrównoważony rozwój obszaru pogranicza oraz zacieśnienie współpracy transgranicznej między partnerami z Polski i Niemiec.

Budżet obejmuje 100 mln euro z EFRR. Wsparcie kierowane będzie na:

  • rozwój i zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
  • współpracę administracji w różnych dziedzinach życia publicznego,
  • poprawę infrastruktury drogowej.

Dofinansowywane będą też projekty dotyczące transgranicznej edukacji i kształcenia.

Ważnym instrumentem jest Fundusz Małych Projektów (FMP) umożliwiający realizację na obszarze przygranicznym wielu mniejszych przedsięwzięć mających na celu współpracę społeczności lokalnych. W odróżnieniu od projektów regularnych, w ramach FMP nie można realizować działań infrastrukturalnych. Podobnie jak w latach 2007-2013 Fundusz ten wdrażany będzie w formie tzw. projektów parasolowych, zarządzanych przez Euroregiony.