Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zatwierdzenie wykazów projektów subregionalnych

19 maja 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne– SPR dla subregionów: Małopolski Zachodniej, Sądeckiego, Tarnowskiego, Podhalańskiego i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Projekty wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym.

Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 6 maja 2016 r. (dla Małopolski Zachodniej), 9 maja 2016 r. (dla Subregionu Sądeckiego), 10 maja 2016 r. (dla Subregionu Tarnowskiego), 11 maja 2016 r. (dla Subregionu Podhalańskiego), 13 maja 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego). Wykazy te są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Wykaz projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PDF, 344 KB)