Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Założenia do projektów pozakonkursowych w ramach działania 8.1, Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził "Założenia do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 52/1913/15 z dnia 23 grudnia 2015 r.).

Założenia zawierają informacje dotyczące realizacji projektów w ramach działania 8.1 tj. m.in. kryteria dostępu, które wraz z wszystkimi kryteriami wyboru w ramach działania 8.1 zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Założenia do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1  (PDF 320 KB)