Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończono ostateczną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej w Programie Polska Wschodnia na 2016 rok

12 i 14 stycznia 2016 roku Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia (POPW) zakończyła ostateczną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej w ramach Programu na 2016 rok.

W wyniku tej procedury:

  1. wnioski Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) otrzymały status: „zatwierdzony”;
  2. 12 stycznia br. został wybrany do dofinansowania projekt CUPT „Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu”, natomiast 14 stycznia br. projekt PARP „Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem PO PW 2014-2020 w 2016 roku”;
  3. kwota przyznanego dofinansowania dla PARP na dzień 14.01.2016 r. wynosi: 6 543 483,84 zł, a dla CUPT – na dzień 12.01.2016 r. wynosi: 1 055 000,00 zł;
  4. wartość całkowita projektu PARP wynosi: 6 835 000,00 zł, a projektu CUPT – 1 059 000,00 zł;
  5. data zakończenia oceny projektu PARP to: 14.01.2016 r., a projektu CUPT to: 12.01.2016 r.;
  6. przewidywany czas realizacji obydwu projektów to rok 2016.

Obydwa projekty zostały zatwierdzone w aplikacji SL2014-PT.