Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończenie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 roku w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020

18.11.2020 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia zakończyła weryfikację wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Centrum Unijnych Projektów Transportowych na 2021 rok, a w dniu 26.11.2020 r. - weryfikację projektu pomocy technicznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 2021 rok - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W wyniku powyższej procedury:

  1. wniosek CUPT otrzymał 18 listopada 2020 roku w aplikacji SL2014-PT status: „zatwierdzony”. Wniosek PARP otrzymał status: „zatwierdzony” 26.11.2020 r.;
  2. wybrano do dofinansowania projekt PARP: „Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2021 roku” oraz projekt CUPT: „Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja programu 2021 rok”;
  3. kwota przyznanego dofinansowania dla PARP wynosi (na dzień zatwierdzenia wniosku): 11 500 000,PLN, a dla CUPT: 1 455 000,00 PLN;
  4. kwota całkowita projektu PARP wynosi:  11 500 000,00 PLN,  a kwota całkowita projektu CUPT: 1 461 000,00 PLN;
  5. data zakończenia weryfikacji projektu CUPT to: 18.11.2020 r. Data zakończenia weryfikacji projektu PARP to: 26.11.2020 r.;
  6. przewidywany czas realizacji projektu PARP i projektu CUPT – rok 2021.