Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończenie naboru w Programie Interreg Polska - Saksonia 2014-2020

Od 23 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. w programie Interreg Polska – Saksonia trwał nabór wniosków o dofinansowanie w I osi "Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe" oraz II osi "Mobilność regionalna'. Na nabór w I osi przeznaczono 7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a w II osi - 13,6 mln euro z EFRR.

Złożono łącznie 22 wnioski o dofinansowanie na kwotę ponad 50,4 mln euro z EFRR. Najwięcej aplikacji (16) dotyczyło zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Obecnie trwa ocena formalno-administracyjna i merytoryczna wniosków. Komitet Monitorujący dokona wyboru projektów do dofinansowania w czerwcu 2016 r.

Więcej informacji o naborach na stronie programu.