Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wyspy życia wspierane środkami UE

1 kwietnia to nie tylko dzień żartów, ale także Międzynarodowy Dzień Ptaków, właśnie z tej okazji chcemy dzisiaj przedstawić tzw. ptasie wyspy życia.

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty otrzymała ponad 2 mln zł ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”. Projekt był odpowiedzią na palący wręcz problem corocznych strat w lęgach gatunków zagrożonych wyginięciem. Dramatyczna sytuacja wynikała ze śladowych ilości siedlisk lęgowych. Pisklęta nie mogły przeżyć, ponieważ były ofiarami inwazyjnych gatunków obcych, bądź ginęły z powodu wahania poziomu wód Odry.

Projekt polegał na utworzeniu bezpiecznych lęgowisk dla minimum 4 gatunków ptaków. Szczęśliwcami okazały się: ostrygojady, rybitwy białoczelne, rybitwy rzeczne oraz rybitwy czarne. Jednakże w efekcie realizacji projektu, dzięki Funduszom Europejskim zyskały również inne gatunki, gniazdujące w sąsiedztwie. Środki z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Infrastruktura i Środowisko pomogły ocalić lęgowiska w ośmiu obszarach rozciągniętych wzdłuż koryta Odry.  

Pojawia się pytanie, jak ocalić przed zagrożeniem te niewinne pisklęta? Odpowiedź na ten problem znalazł beneficjent projektu i zrealizował 4 podstawowe działania:

  1. „Pływające wyspy”, czyli trzy duże pływające platformy imitujące naturalne wyspy, każda o powierzchni około 100 m2 oraz dwie mniejsze, o powierzchni ok. 40 m2. Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentującego wyspy życia wraz z ich ptasimi lokatorami.  
  2. „Maty dla bagiennych rybitw” - są wyspy, to muszą być i maty. 120 trzcinowych, pływających mat, które tworzą kożuch dla rybitw błotnych poszukujących wiosną podstawy do założenia kolonii.
  3. „Odtwarzanie mokradeł”, czyli prace nad możliwością okresowego utrzymania wody na rozległych, nadrzecznych łąkach.
  4. „Bagna są piękne” – akcja edukacyjna podnosząca świadomość jaką wartością są nadodrzańskie mokradła. My o mokradłach pisaliśmy tutaj przy okazji Międzynarodowego Dnia Mokradeł. 

Ostrygojad
Ostrygojad
Źródło: fot. Piotr Chara, Fundacja Zielona Dolina Odry i Warty

Rybitwy rzeczne
Rybitwy rzeczne
Źródło: fot. Piotr Chara, Fundacja Zielona Dolina Odry i Warty

 samiec rybitwy białoczelnej karmi partnerkę wysiadującą jaja
Samiec rybitwy białoczelnej karmi partnerkę wysiadującą jaja
Źródło: fot. Piotr Chara, Fundacja Zielona Dolina Odry i Warty

Rybitwa białoczelna ze swoim pisklątkiem
Rybitwa białoczelna ze swoim pisklątkiem
Źródło: fot. Piotr Chara, Fundacja Zielona Dolina Odry i Warty
 

Rybitwa czarna 
Rybitwa czarna
Źródło: fot. Piotr Chara, Fundacja Zielona Dolina Odry i Warty