Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wybrano do dofinansowania projekty pozakonkursowe w zakresie aktywizacji zawodowej (w województwie pomorskim)

11 maja 2021 r. zatwierdzono 2 projekty pozakonkursowe w Regionalnym Programie Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekty skierowane są do osób powyżej 30. roku życia:

 • bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach),
 • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat,
 • osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Ich celem jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy i poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących.

„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III"

 • 132 uczestników z obszaru realizacji mechanizmu ZIT: powiat gdański, powiat tczewski i Gdańsk
 • Kwota ogółem: 2 490 000,00 zł
 • Kwota dofinansowania Unii Europejskiej i budżetu państwa: 2 365 500,00 zł
 • Okres realizacji: 1.05.2021 – 30.06.2023

"Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV)"

 • 550 uczestników z obszaru realizacji mechanizmu ZIT – Gdańsk i powiat Gdański
 • Kwota ogółem: 4 904 075,00 zł
 • Kwota dofinansowania Unii Europejskiej i budżetu państwa: 4 658 871,25 zł
 • Okres realizacji: 1.01.2022 – 30.06.2023

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 187 KB)